Previous
Next

Varmt välkommen till Calluna Assistans!

Vi anställer nu!

Personlig assistent

Vi söker en pigg, tålmodig och lugn person som personlig assistent till en pojke med psykiskt funktionshinder och autism.
Kommun: Hässleholm,
för mer information:

Calluna Assistans startade som en verksamhet där det fanns behov av personlig assistans i den egna familjen. Därför vet vi hur viktigt det är att brukaren står i centrum. Brukaren bestämmer helt enkelt – det är så vi arbetar.

• Våra värdeord är närhet, glädje, omtanke och engagemang.

• All assistans utgår i första hand från brukarens egen vilja och behov och i andra hand från närståendes önskningar.

• Vi erbjuder assistans på många olika språk – arabiska, persiska, kurdiska, somaliska, tyska, engelska med flera.

• Vi uppfyller alla etiska krav avseende diskretion och professionell handläggning.

• Vi bistår vid ansökningar och myndighetskontakter i den utsträckning du vill.

• Vi sköter all administration för din assistans såsom löneutbetalningar etc.

• Vi kan erbjuda assistans var som helst i Sverige.

• Calluna Assistans har tillstånd från Socialstyrelsen att bedriva assistansverksamhet enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS).

Vi kan erbjuda assistanstjänster var som helst i landet och på många olika språk - bland annat arabiska, somaliska och kurdiska med flera.

Närhet

– Närhet innebär att du som kund alltid har en personlig kontakt på Calluna Assistans.
– Närhet innebär att vi är lättillgängliga.
– Närhet innebär att vi för assistans i närområdet.

Glädje

– Glädje för brukarna då de känner att verksamheten uppfyller de önskemål och krav som de ställer.
– Glädje för brukarna då de möts med respekt, integritet och att vi alltid har deras bästa i åtanke.
– Glädje för de personliga assistenter som finns i verksamheten, att de trivs på sin arbetsplats, att de får komma till tals, blir hörda och att de känner glädje i att arbeta just med de brukarna som de gör.
– Glädje för verksamhetsledarna för att de vet att de anordnar den bästa tänkbara assistansen för brukarna.
– Glädje för anhöriga därför att brukarna har den bästa möjliga assistansen.

Omtanke

– Omtanke om brukaren som är i centrum.
– Omtanke om assistenterna och de som arbetar tillsammans.
– Omtanke av verksamhetsledaren som har ansvaret att alla trivs.
– Omtanke om brukaren, familj och vänner då vi har ett ansvar att ge bästa möjliga assistans.

Engagemang

– Brukarens möjlighet att påverka genom sitt eget engagemang.
– Assistenternas engagemang för brukarnas bästa och sina arbetsuppgifter.
– Verksamhetsledarnas engagemang i verksamheten, dess utveckling och säkring.