Previous
Next

Varmt välkommen till Calluna Assistans!

Vi anställer nu!

Administrativ assistent

Arbetsuppgifterna har fokus på administrativ kommunikation, kundservice, stöd till kundansvariga och övrig administrativ personal m m, för mer information:

Calluna Assistans startade som en verksamhet där det fanns behov av personlig assistans i den egna familjen. Därför vet vi hur viktigt det är att brukaren står i centrum. Brukaren bestämmer helt enkelt – det är så vi arbetar.

• Våra värdeord är närhet, glädje, omtanke och engagemang.

• All assistans utgår i första hand från brukarens egen vilja och behov och i andra hand från närståendes önskningar.

• Vi erbjuder assistans på många olika språk – arabiska, persiska, kurdiska, somaliska, tyska, engelska med flera.

• Vi uppfyller alla etiska krav avseende diskretion och professionell handläggning.

• Vi bistår vid ansökningar och myndighetskontakter i den utsträckning du vill.

• Vi sköter all administration för din assistans såsom löneutbetalningar etc.

• Vi kan erbjuda assistans var som helst i Sverige.

• Calluna Assistans har tillstånd från Socialstyrelsen att bedriva assistansverksamhet enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS).

Vi kan erbjuda assistanstjänster var som helst i landet och på många olika språk - bland annat arabiska, somaliska och kurdiska med flera.

Närhet

– Närhet innebär att du som kund alltid har en personlig kontakt på Calluna Assistans.
– Närhet innebär att vi är lättillgängliga.
– Närhet innebär att vi för assistans i närområdet.

Glädje

– Glädje för brukarna då de känner att verksamheten uppfyller de önskemål och krav som de ställer.
– Glädje för brukarna då de möts med respekt, integritet och att vi alltid har deras bästa i åtanke.
– Glädje för de personliga assistenter som finns i verksamheten, att de trivs på sin arbetsplats, att de får komma till tals, blir hörda och att de känner glädje i att arbeta just med de brukarna som de gör.
– Glädje för verksamhetsledarna för att de vet att de anordnar den bästa tänkbara assistansen för brukarna.
– Glädje för anhöriga därför att brukarna har den bästa möjliga assistansen.

Omtanke

– Omtanke om brukaren som är i centrum.
– Omtanke om assistenterna och de som arbetar tillsammans.
– Omtanke av verksamhetsledaren som har ansvaret att alla trivs.
– Omtanke om brukaren, familj och vänner då vi har ett ansvar att ge bästa möjliga assistans.

Engagemang

– Brukarens möjlighet att påverka genom sitt eget engagemang.
– Assistenternas engagemang för brukarnas bästa och sina arbetsuppgifter.
– Verksamhetsledarnas engagemang i verksamheten, dess utveckling och säkring.