Välkommen till oss som kund!

Du som har det första och sista ordet gällande din assistans

Att välja ett privat assistansföretag ger dig större möjligheter att påverka din situation. Att bli kund hos oss är dessutom väldigt enkelt och när du blivit det är det alltid du som har det första och sista ordet gällande din assistans. Hur vill du ha det? Vilka vill du ha som personliga assistenter? Din bästa vän, dina föräldrar, någon annan anhörig eller någon utomstående?

Kontakta oss så bestämmer vi en tid för ett första möte. Antingen träffas vi hos dig, hos oss, eller på någon annan plats som passar dig bättre. Självklart är mötet förutsättningslöst och kostnadsfritt. Vårt samtal är naturligtvis belagt med tystnadsplikt. Mötet utgår från din situation. Hur fungerar din personliga assistans idag? Du kanske saknar personlig assistans idag, trots att du har rätt till den.

När du har bestämt dig för oss får du en egen kontaktperson och vi börjar vårt arbete. Vi kommer överens om ett startdatum och hjälper dig med eventuella rekryteringar. Tillsammans formar vi din assistans utifrån dina önskemål!

Calluna Assistans har tillstånd från IVO (inspektionen för vård och omsorg) för att bedriva assistansverksamhet enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS).

Kul att höra från dig

Våra värdeord är närhet, glädje, omtanke och engagemang

Är du intresserad av att höra mer om vad vi kan göra för dig, vänligen kontakta oss på

eller på telefon 044-77 70 100

    Kontakta Oss

    Hålla Kontakten